Corda di rame nuda

Corda di rame nuda

Filtra per
Corda di rame nuda 16 mmq
  • Prezzo scontato
corda-di-rame-nuda
Corda di rame nuda 16 mmq
Formazione: numero fili x diametro 7x1,7mm Sezione Teorica : 15,89 mmq Diametro...
Prezzo base 1,37 € -5% Prezzo 1,30 €
Corda di rame nuda 25mmq
  • Prezzo scontato
corda-di-rame-nuda
Corda di rame nuda 25 mmq
Formazione: numero fili x diametro 7x2,14mm Sezione Teorica : 25,18 mmq Diametro...
Prezzo base 2,05 € -5% Prezzo 1,95 €
Corda di rame nuda 35 mmq
  • Prezzo scontato
corda-di-rame-nuda
Corda di rame nuda 35 mmq
Formazione: numero fili x diametro 7x2,52 mm Sezione Teorica : 34,91 mmq Diametro...
Prezzo base 2,95 € -5% Prezzo 2,80 €
Corda di rame nuda 50 mmq
  • Prezzo scontato
corda-di-rame-nuda
Corda di rame nuda 50 mmq
Formazione: numero fili x diametro 7x3 mm Sezione Teorica : 49,48 mmq Diametro...
Prezzo base 4,26 € -5% Prezzo 4,04 €